logo name

阅湖台音乐喷泉暂停开放公告

 

因东太湖堤岸水利工程封闭施工需求,阅湖台喷泉将于2018年10月1日至春节暂停开放,具体恢复喷泉开放时间视施工进度另行公告!

特此公告,敬请谅解!

 

                     苏州太湖新城吴江管理委员会

                           2018年9月25日